29 mars till 27 april befinner sig Lotta och Peo Axelsson på arbetsresa i Swaziland.

Primärt handlar det om brunnsborrning i byar som inte har tillgång till vatten.

Går allt som planerat kommer vi att borra brunnar i 10 byar. I varje by bor minst 500 personer. I några av byarna får man gå ca 5 km till floden för att hämta vatten. Dessutom är inte flodvattnet rent. Vi hoppas kunna förse många byar med rent vatten.

Med på resan är också Lars-Åke Wissberger och Tommy Byström som följer med för att arbeta med olika projekt.

Vi kommer också att genomföra en del mindre projekt hos fadderbarns-familjerna. Hos de som saknar tillgång till vatten kommer vi att installera regnvatten-tankar + stuprör. Det gör att man kan ha vatten drygt halva året.

Under våra arbetsresor besöker vi alla fadderbarn (20 st) samt de ungdomar som studerar på olika universitet eller högskolor för att få en yrkesutbildning.

Tork-katastrof i Afrika

Sydöstra Afrika drabbas just nu av en stor torkkatastrof. Regnen har i stort sett uteblivit det sista halvåret. Detta har lett till båda mat- och vattenbrist. Swazi Aid har därför beslutat att fokusera på vattenprojekt under 2016.