I en tid då organisationer granskas vill jag poängtera att Swazi Aid inte belastas med några kostnader för administration, resor etc. Resekostnader betalas av deltagarna.
Varje skänkt krona går oavkortat till bistånd.
Vi vill göra skillnad och förändra framtiden för utsatta människor.
Vi behöver fler månadsgivare. Just nu har vi två ungdomar som antagits till universitetsstudier och som väntar på besked om Swazi Aid kan stötta dem. Utan ekonomiskt stöd kan de inte börja sin yrkesutbildning.

2016-06-02 - Per-Olof Axelsson