Den 5/11 2016 var det en stor invigningsfest av vårt vattenprojekt. Projektet är ett samarbete mellan Swazi Aid, Evangeliska Frikyrkan och HUC, den lokala kyrkan. Vid tiden för invigning hade 10 byar fått rent vatten från djupborrad brunn. Ytterligare tre brunnar har sen borrats där installation pågår. Swazi Aid har bekostat 10 av brunnarna.
Vid invigningen deltog två ministrar som representerade kung Mswati III. Jag och en av ministrarna förrättade invigningen.
Vi firade många tusen människor nu har tillgång till rent vatten. Tidigare hade man fått gå flera km till floden efter vatten.
TV, radio och tidningar deltog för att bevaka invigningen. Det var fest och glädje. Både ministern och jag fick en get.
Andreas Dagernäs från EFK, en hövding och flera andra talade. Sångkörer sjöng och ibland blev det dans.
Jag blev också uppvaktad av ett gäng unga män i traditionella kläder som sjöng och dansade. De satte på mig ett hals- och armband samt ring och gav mig ett nytt namn, Mlandwo som betyder "Han som ändrade historien".