Sedan projektets start 2016 har vi borrat brunnar i 19 byar. Tusentals människor har fått tillgång till rent vatten.
Under 2018 borrade vi sex brunnar och anlade 8.000 meter vattenledning med många nya kranar.
2019 installerades en ny solenergi-styrd pump som förser vatten till flera kranar.
2020 räknar vi med att borra minst en ny brunn.

 Vattenprojektet i Nyakatfu
I november var det en stor invigningsfest för vattenprojektet i Nyakatfu.
Detta är Swazi Aids största enskilda vattenprojekt som består av en borrad brunn, vattentankar på 20.000 liter och 5.400 meter ledningar med 11 kranar.
Projektet försörjer ca 2.000 personer, en high school med 400 elever, en kyrka, några affärer, en grisfarm mm.


"Vatten-fest" i Hlane och Chibini
I november när vi var i Eswatini ordnade byfolket i Hlane ich Chibini en fest för att fira att de fått vatten till sina byar.
Det blev mycket glädje, sång, dans. Dessa byar ligger i ett område som är hårt drabbat av torka. Floden där man tidigare hämtade vatten är som regel nu uttorkad, men nu finns rent vatten i båda byarna.