Under 2018 påbörjade församlingen i Mpofu bygga ny kyrka. I många församlingar tillåter inte ekonomin ett sådant stort projekt som att bygga kyrka.
Swazi Aid har kunnat förmedla "öronmärkta" gåvor till bygget i Mpofu. Församlingsmedlemmarna har stått för mycket av arbetskraften. Detta var kyrka nr 6 som Swazi Aid byggt.
Under arbetsresan mars/april 2019 gjordes de sista arbetena och kyrkan invigdes den 7/4-19. Invignings-högtiden blev en stor glädje-fest.
Det blev en lång gudstjänst med många tal, sång, musik och dans. Två kor hade slaktats. Mat serverades till ca 1.000 personer.