Under 2018 påbörjade församlingen i Mpofu bygga ny kyrka. I många församlingar tillåter inte ekonomin ett sådant stort projekt som att bygga kyrka.
Swazi Aid har kunnat förmedla "öronmärkta" gåvor till bygget i Mpofu. Församlingsmedlemmarna har stått för mycket av arbetskraften och med stöd av Swazi Aid är bygget snart färdigt.
Under arbetsresan i mars/april 2019 kommer de sista arbetena att utföras och invigning är planerad till 7/4.