I byn Mgulula finns ingen vattenbrunn. Man är hänvisad till floden som ligger 2 km bort. Oftast är det kvinnornas ansvar att det finns vatten i hemmet. En 20-liters dunk bärs på huvudet. Som regel får man gå minst tre gånger per dag för hemmets behov.

 

Det finns ett hem i byn som har åsnor till sin hjälp att frakta vatten.

I april planerar Swazi Aid att borra en brunn i Mgululu.