Vi är så tacksamma för allt vi fått utföra under 2023

I Swazi Aid jobbar alla som volontärer. Inga kostnader för administration, löner, resor mm belastar föreningen.
Vi är en skattefri organisation. Detta innebär bl.a. att man kan skänka aktier, fonder, aktieutdelning etc som sedan Swazi Aid kan sälja skattefritt.
När det gäller företags-sponsring så fakturerar vi sponsrings-kostnad enligt överenskommelse.
Vi är en liten bistånds-organisation där vi snabbt kan ta beslut om insats vid akut behov.
Sedan starten 2012 har Swazi Aid betalat ut tio miljoner kronor i bistånd.
Vi är ödmjukt tacksamma till alla privatpersoner, företag, församlingar och föreningar som troget stött oss under alla år.
När vår styrelse tar beslut om ett projekt så har vi som regel inte pengar för projektet, men hittills har gåvogivare gett vad som behövts vid varje situation.
Vi vill vara transparenta. Våra årsredovisningar finns för nedladdning på vår hemsida.

För drygt en månad sedan fick vi veta att ett hus (ett rum) fattat eld.
Tre skolungdomar bodde i huset men alla klarade att ta sig ut oskadade.
Allt som fans i rummet brann upp: sängar, kläder, skoluniformer mm. Även taket blev totalskadat.
Allt var kaos berättade en lokal pastor som kontaktade mig, Peo.
Redan nästa dag skickade vi dit en byggare för att börja riva den gamla takkonstruktionen.
Bonginkosi köpte nytt tak-material och transporterade det till byggplatsen.
Ca en månad senare har vi nu satt på nytt tak, monterat glas i fönstren och monterat ny dörrkarm samt dörr.
Vi konstaterade också att golvet var i dåligt skick så vi gjöt nytt golv och putsade de tidigare oputsade väggarna.
Vi besök i hemmet i mars-23 kommer vi att se hur ungdomarna har det nu. Om möjligt vill vi köpa sängar till dem.Nu kan vi med stor tacksamhet blicka tillbaka på 2022.

Vi har under flera år märkt hur tonårstjejer i Eswatini är utsatta och sårbara.
Man lever i en kultur där mannen värderas högre än kvinnor.
Ofta blir tjejer utsatta för övergrepp och misshandel.
Varje år blir i genomsnitt 1.100 tonårstjejer gravida och får sluta skolan.
De flesta ges ingen möjlighet att komma tillbaka till skolan.
Swazi Aid har startat ett projekt för att försöka ändra tjejernas situation.
Vi vill stärka deras självkänsla, lära ut hur man sätter mål för livet, undervisa om kroppens förändring vid övergång från flicka till kvinna.
Vi lär dem att det är bara de själva som äger sin kropp och ger dem råd hur man säger nej till oönskade kontakter.
Swazi Aid anordnar ett seminarium per månad för tonårstjejer. Det brukar komma 40-70 tjejer.
Vi har sex unga kvinnor som ledare för projektet. Gugu är projekt-ledare.
Ledarna har daglig kontakt med tonårstjejer som vill prata.
Vi vill nu, efter uppmaning från Eswatini, undersöka möjligheten att ta projektet vidare till en högre nivå.
Det skulle innebära en heltidsanställning och hyra (alternativt bygga) ett kontor vid köpcentrat i Buhleni.
Här skulle vi kunna ta emot tjejer som vill komma för samtal.
Ekonomiskt är det en utmaning. Gåvor till projektet märks: *tjej-projektet*.

Uppdatering (mars 2023) om kyrkbygget i Zinyane.

Vi har nu färdigställt kyrkbygget. I November när vi besökte Eswatini på en arbetsresa så byggde vi färdigt kyrkan. Bl.a. la vi klinker på golvet.
Vi köpte också 120 stolar till kyrkan.

Den 25 mars blir det stor invigningsfest då kyrkan förklaras invigd. Det är kyrka nr 9 som Swazi Aid byggt i samverkan med respektive lokal församling.

Vi kommer att delta i invigningen.
Ett stort varmt tack till alla, både församlingar och enskilda, som gett gåvor till kyrkbygget i Zinyane. Totalt har kyrkbygget kostat ca 300.000 kr.

Några bilder från november innan vi reste hem till Sverige:

                                                                                                                                                     

Varje år bygger vi 2-3 hus åt utsatta familjer som saknar säkert boende.
Ofta en änka med barn. Vi installerar också en regnvattentank och bygger en toa.
Här nedan några bilder från de senaste projekten:
1. Nytt hus åt familjen Matsebula. De bodde 4 st i en lånad hydda med läckande grästak.


 
Nya köket:


Gamla köket:2 - Tillbyggnad åt familjen Magagula


Nu är det tillbyggnaden av huset klart. Stor glädje!!

 3 - Tillbyggnad av sovrum ocg badrum åt familjen Dlamini.

När bygget var klart fick alla i familjen en säng. Tidigare hade man sovit på golvet.

4 - Bygge av två en-rumshus med litet badrum åt 10 barn som bodde i en dålig hydda med knöligt jordgolv.
Under 2018 påbörjade församlingen i Mpofu bygga ny kyrka. I många församlingar tillåter inte ekonomin ett sådant stort projekt som att bygga kyrka.
Swazi Aid har kunnat förmedla "öronmärkta" gåvor till bygget i Mpofu. Församlingsmedlemmarna har stått för mycket av arbetskraften. Detta var kyrka nr 6 som Swazi Aid byggt.
Under arbetsresan mars/april 2019 gjordes de sista arbetena och kyrkan invigdes den 7/4-19. Invignings-högtiden blev en stor glädje-fest.
Det blev en lång gudstjänst med många tal, sång, musik och dans. Två kor hade slaktats. Mat serverades till ca 1.000 personer.

                                                                          

Sedan projektets start 2016 har vi borrat brunnar i 19 byar. Tusentals människor har fått tillgång till rent vatten.
Under 2018 borrade vi sex brunnar och anlade 8.000 meter vattenledning med många nya kranar.
2019 installerades en ny solenergi-styrd pump som förser vatten till flera kranar.
2020 räknar vi med att borra minst en ny brunn.

 Vattenprojektet i Nyakatfu
I november var det en stor invigningsfest för vattenprojektet i Nyakatfu.
Detta är Swazi Aids största enskilda vattenprojekt som består av en borrad brunn, vattentankar på 20.000 liter och 5.400 meter ledningar med 11 kranar.
Projektet försörjer ca 2.000 personer, en high school med 400 elever, en kyrka, några affärer, en grisfarm mm.


"Vatten-fest" i Hlane och Chibini
I november när vi var i Eswatini ordnade byfolket i Hlane ich Chibini en fest för att fira att de fått vatten till sina byar.
Det blev mycket glädje, sång, dans. Dessa byar ligger i ett område som är hårt drabbat av torka. Floden där man tidigare hämtade vatten är som regel nu uttorkad, men nu finns rent vatten i båda byarna.
   

 

 

 

 


Under tre veckor i augusti hade vi besök av fyra ungdomar från Swaziland.
De kom på inbjudan av Swazi Aid och medverkade på 13 olika platser med sång och musik.
Kostnaden för deras besök i Sverige hade sponsrats av olika företag och privatpersoner.
I samband med deras medverkan på olika platser gjordes insamlingar till vårt vattenprojekt.
Turnén kallade vi "Vatten för Afrika". 250.000 kr samlades in vilket kommer att ge rent vatten till flera tusen människor.
Vid samlingarna medverkade också Per-Olof Axelsson med en media-presentation av Swazi Aids arbete.

Besöket i Korskyrkan i Götene sändes live på internet. Programmet kan du se genom att klicka på länken.

https://play.staylive.se/korskyrkangotene/w/4563

 

 

Torkan som härjat i södra Afrika de senaste åren gjorde att vi fokuserade på vatten under 2016.
Vi har borrat vattenbrunnar i 10 byar, men vi har också installerat regnvattentankar i 10 olika hem.
Det gäller utsatta familjer där man saknat vatten. I vissa fall har man fått gå långa sträckor för att hämta vatten.
Vi monterar hängrännor, murar ett fundament och sätter upp en 5.000 liters vattentank.
Sedan oktober har det regnat ganska bra och regnvattentankarna är fulla. Det innebär en otroligt stor skillnad att ha tillgång till vatten i hemmet. En regnvatteninstallation kostar ca 5.000 kr. Allt eftersom vi får in gåvor så monterar vi fler tankar.
Vi har flera hem utsedda som väntar på vatten. Det är familjer som saknar nästan allt som vi tar för givet. En av familjerna där vi monterade regnvattentank nu i oktober ägde en säng. Det var det enda i möbelväg. Familjen har tre barn. Vi köpte bord och fyra stolar och gav dem. Frun brast i gråt och sa att hon drömt om att någon gång i livet kunna köpa ett bord.
Vill du vara med och förändra livet för utsatta människor i Swaziland så kan du ge en gåva t.ex. till en regnvattentank.

Den 5/11 2016 var det en stor invigningsfest av vårt vattenprojekt. Projektet är ett samarbete mellan Swazi Aid, Evangeliska Frikyrkan och HUC, den lokala kyrkan. Vid tiden för invigning hade 10 byar fått rent vatten från djupborrad brunn. Ytterligare tre brunnar har sen borrats där installation pågår. Swazi Aid har bekostat 10 av brunnarna.
Vid invigningen deltog två ministrar som representerade kung Mswati III. Jag och en av ministrarna förrättade invigningen.
Vi firade många tusen människor nu har tillgång till rent vatten. Tidigare hade man fått gå flera km till floden efter vatten.
TV, radio och tidningar deltog för att bevaka invigningen. Det var fest och glädje. Både ministern och jag fick en get.
Andreas Dagernäs från EFK, en hövding och flera andra talade. Sångkörer sjöng och ibland blev det dans.
Jag blev också uppvaktad av ett gäng unga män i traditionella kläder som sjöng och dansade. De satte på mig ett hals- och armband samt ring och gav mig ett nytt namn, Mlandwo som betyder "Han som ändrade historien".

Söndagen den 6/11 2016 deltog vi i invigningen av kyrkan i Nyakatfo. Veckorna innan invigningen var vi några stycken som hjälpte den lilla församlingen att få färdigt kyrkan. Bosse Engström och Lars-Göran Thåst jobbade hårt med att lägga ca 300 m² klinker på golvet. Gåvor hade kommit in så jag kunde köpa 100 stolar. Invigningen blev en stor folkfest. Först gick vi under sång tre varv runt kyrkan. Jag (Peo) hade förmånen att förrätta invigningen och klippa bandet innan dörren öppnades och kyrkan fylldes. Under fyra timmar var det många tal, fantastisk sång och dans och därefter mat. Köksgänget hade jobbat hela natten med att koka kött och förbereda allt. Margret, församlingens ordförande sken som en sol när hon berättade om kyrkbygget. När de började hade de ca 4.000 kr sparat. Nu har de en lokal som rymmer 300 personer. I två av kyrkans rum planeras för en förskola.


 

I en tid då organisationer granskas vill jag poängtera att Swazi Aid inte belastas med några kostnader för administration, resor etc. Resekostnader betalas av deltagarna.
Varje skänkt krona går oavkortat till bistånd.
Vi vill göra skillnad och förändra framtiden för utsatta människor.
Vi behöver fler månadsgivare. Just nu har vi två ungdomar som antagits till universitetsstudier och som väntar på besked om Swazi Aid kan stötta dem. Utan ekonomiskt stöd kan de inte börja sin yrkesutbildning.

2016-06-02 - Per-Olof Axelsson

Tack vare er, privatpersoner, kyrkor och företagssponsorer så finns nu en vattenpost mitt i byn Chibini.

Lördagen den 23 april var en glädjens dag i byn. Man finns i ett av de mest drabbade områdena för torkkatastrofen som drabbat södra Afrika.
Här har man alltid fått gå flera km till floden för att hämta vatten. Flodvattnet är inte rent, men hittills har man inte haft något val.
För första gången i historien finns nu rent, friskt vatten, mitt i byn.
 

Hej vänner,

Nu finns ett nytt infoblad om SwaziAid.

För drygt en vecka sedan kom vi hem från Swaziland.

Vår huvuduppgift har varit att, i samarbete med EFK,  borra brunnar.

Skriv ut..........läs..........och skicka det gärna vidare till dina kontakter.

Arbetet med projektet fortsätter även sen vi lämnade. Ansvaret ligget på Moses Vilakati som är ordförande i den vattenkommitté som bildats. Dagligen har vi kontakt.

Läs vad jag skriver om ekonomin för projektet. Känner du något företag eller någon Second Hand-butik eller privatperson som vill hjälpa till att färdigställa hela projektet?


Med varma försommar-hälsningar

från Lotta och mig, Per-Olof

 

29 mars till 27 april befinner sig Lotta och Peo Axelsson på arbetsresa i Swaziland.

Primärt handlar det om brunnsborrning i byar som inte har tillgång till vatten.

I byn Mgulula finns ingen vattenbrunn. Man är hänvisad till floden som ligger 2 km bort. Oftast är det kvinnornas ansvar att det finns vatten i hemmet. En 20-liters dunk bärs på huvudet. Som regel får man gå minst tre gånger per dag för hemmets behov.

 

Det finns ett hem i byn som har åsnor till sin hjälp att frakta vatten.

I april planerar Swazi Aid att borra en brunn i Mgululu.

Strax före vårresan 2016 har hemsidan fått ett uppfräschat utseende, uppdaterat innehåll och förbättrat stöd för mobila enheter.

Sedan regnen uteblivit under hösten 2015 befinner sig östra och södra Afrika i den värsta torkan på 50 år.

Swazi Aid prioriterar vattenprojekt under 2016.

I november besökte vi de föräldralösa systrarna Mamba. Sedan föräldrarna dog för fem år sedan har de bott själva utan vuxenstöd. Den äldsta systern som är 21 år har också fått två små barn, 1 år samt nyfödd. Lillasystern är 15 år och går i skolan. Deras ”hus” var ett ruckel byggt av grenar, stenar och lera samt med jordgolv.

Tema är ett av våra första fadderbarn.
Temas mamma är änka och har fem barn. De bor i ett litet hus med bara ett rum.
När vi lärde känna dem såg vi att deras rum var i dåligt skick. Jordgolv och mörka oputsade väggar. Trasig dörr som var mycket otät.