Swazi Aid är en ideell förening som bildades 2012 av en grupp människor med hjärta för Eswatini (Landet har bytt namn från Swaziland till Eswatini). Initiativtagare till föreningens bildande är Per-Olof (Peo) Axelsson.

Ann-Charlotte och Per-Olof Axelssons engagemang för Eswatini började för mer än 40 år sedan. 1976-1978 ledde de byggnationen av Emkhuzweni Health Centre i landets norra del.

Verksamhet

Swazi Aid vill förändra framtiden för utsatta människor i Eswatini.

Detta gör man genom bland annat

 • Fadderbarn (ca 50 st)
  Vi möter många utsatta familjer som lever under svåra omständigheter. Ofta en änka med flera barn. Genom Swazi Aid kan faddrar i Sverige hjälpa till att förbättra livet för en familj. Faddrarna i Sverige betalar 250 kr som går till barnets/familjens behov. Swazi Aid kartlägger familjens behov och kan ge stöd till bygge av en toalett, ordna med regnvattentank eller kanske att se till att familjens åkrar blir skyddade med ett staket.
 • Skolprojekt
  Swazi Aid kan hjälpa till med upprustning av skolor. Under 2014 byggde vi en ny förskola i byn Ekujabuleni.
 • Yrkesutbildning (ca 25 ungdomar)
  Swazi Aids huvuduppgift har hittills varit att ge stöd åt ungdomar till en yrkesutbildning. Många ungdomar slutar highschool med bra betyg men har ingen möjlighet att fortsätta studier vid universitet eller liknande. Anledningen är att man lever i en "fattig" familj utan möjlighet att betala studierna för sin dotter/son. Staten ger stipendier till ett fåtal. Tusentals av ungdomar saknar möjlighet till yrkesutbildning. Swazi Aid stöttar ungdomar som bl.a. läser till barnmorska, ekonomi, IT, civilingenjör  m.fl.
 • Vattenprojekt
  Swazi Aid vill medverka till att människor får tillgång till rent vatten. Det kan antingen gälla att installera stuprör och regnvattentank på det lilla enkla huset med plåttak eller så kan det gälla att anordna en djupborrad brunn för en by med 500-1.000 personer. I april 2016 borrade Swazi Aid brunnar i tio olika byar. I november 2016 invigdes vattenprojektet i närvaro av flera av landets ministrar.
  2018 invigdes ett stort vattenprojekt i Nyakatfu med 5.400 meter vattenledning och 11 krannar. Projektet försörjer nu ca 2.000 personer, en high school, en kyrka, en djur-farmare m fl. Sedan 2016 har Swazi Aid borrat brunnar i 20 byar. Tusentals människor har fått tillgång till rent vatten som förbättrat hälsotillståndet i de aktuella byarna.
 • Sociala byggprojekt
  Ibland blir vi uppmärksammade på någon särskilt utsatt familj. Familjen saknar ofta försörjning. Man bor i ett fallfärdigt "ruckel" som kan rasa vid nästa oväder. 
  Swazi Aid kan i samverkan med familjen se till att ett hus byggs åt familjen. Vi bygger minst ett hus per år.
 • Kyrkbyggen
  Swazi Aid samarbetar med den lokala kyrkan, Holiness Union Church (HUC). HUC är systerkyrka till Evangeliska Frikyrkan. Kyrkan är ofta den enda samlingsplatsen där byn kan samlas. Hit kommer myndighetspersoner, hälsovårdsarbetare mm för att informera och undervisa byn. Swazi Aid ger ibland bidrag till kyrkbyggnation med inkomna gåvor som öronmärkts för bidrag till kyrkbyggnation. Under 2022 påbörjades arbetet med den 9:e kyrka som Swazi Aid varit huvudsaklig sponsor för.

 Resor

Ann-Charlotte och Per-Olof reser till Eswatini två gånger per år, vanligtvis i mars/april och okt/nov. De erbjuder intresserade att följa med på en oförglömlig resa till Swaziland (och Sydafrika). Alla reser på egen bekostnad.

Arbetsresor (april och november)

Arbetsresan ger dig en möjlighet att praktiskt hjälpa socialt utsatta familjer genom Swazi Aid. Men det ger också en unik möjlighet till närkontakt med Eswatinis landsbygdsbefolkning. Kanske får du en vän för livet.

Arbetet kan handla om att renovera en skola, borra en brunn, renovera eller bygga ett bostadshus etc.
När vi är på plats i Eswatini följer vi också upp fadderbarnsfamiljerna, och ungdomar som får studiestöd.

Gruppresa (turist-resa)

Sedan 2003 har Peo samordnat gruppresor till södra Afrika. Under 17 dagar reser vi runt i Sydafrika och Eswatini och besöker biståndsprojekt, skolor, kyrkor men även turistmål som Krugerparken, naturreservatet S:t Lucia vid Indiska Oceanen och Kapstaden.

Exempel på besöksmål:

 • Give a child a family / Place of restoration
 • Krugerparken
 • Durban
 • Kap Staden / Godahoppsudden / Table Mountain /Robben Island
 • St Lucia
 • Swaziland
 • Johannesburg/Soweto
 • Pretoria

Innehållet kan anpassas efter deltagarnas intressen.

Maila gärna intresseanmälan!