Hej vänner,

Nu finns ett nytt infoblad om SwaziAid.

För drygt en vecka sedan kom vi hem från Swaziland.

Vår huvuduppgift har varit att, i samarbete med EFK,  borra brunnar.

Skriv ut..........läs..........och skicka det gärna vidare till dina kontakter.

Arbetet med projektet fortsätter även sen vi lämnade. Ansvaret ligget på Moses Vilakati som är ordförande i den vattenkommitté som bildats. Dagligen har vi kontakt.

Läs vad jag skriver om ekonomin för projektet. Känner du något företag eller någon Second Hand-butik eller privatperson som vill hjälpa till att färdigställa hela projektet?


Med varma försommar-hälsningar

från Lotta och mig, Per-Olof