Tack vare er, privatpersoner, kyrkor och företagssponsorer så finns nu en vattenpost mitt i byn Chibini.

Lördagen den 23 april var en glädjens dag i byn. Man finns i ett av de mest drabbade områdena för torkkatastrofen som drabbat södra Afrika.
Här har man alltid fått gå flera km till floden för att hämta vatten. Flodvattnet är inte rent, men hittills har man inte haft något val.
För första gången i historien finns nu rent, friskt vatten, mitt i byn.
 

 

Kvinnorna dansade, jublade och sjöng. Inte undra på att de var glada. Det är ju oftast kvinnorna som får stå för det tunga jobbet att bära hem 25-liters dunkarna från floden.
Jag önskar att alla ni som stöder Swazi Aid hade kunnat vara med i Chibini när vi hade vår öppningsceremoni. Här fanns Moses Vilakati, ordförande för HUC:s Vattenkommitté samt pastorerna Kunene och Tsabedze från vår samarbetspartner HUC (Holiness Union Church).

Fyra veckor av hårt arbete.
Det har varit en månad fylld av hårt jobb, från från morgon till sena kvällen.Direkt efter vi anlänt började planeringen för borrning av brunnarna. Vi hade möten med de olika byarna. Ibland med byledningen och ibland med hela byn. Det är viktigt att ett sådant här projekt förankras, så att byn tar ansvar för brunns-installationen.
I varje by utses en lokal kommitté som har ansvar i sin by. Alla hushåll betalar ca 10 kr/mån för drift och underhåll.Innan vi borrade anlitade vi en geologisk konsult för att undersöka var vi skulle borra. I en by, Ntsinini, fann de inget vatten. Vi bad dem åka dit en dag till för att söka, men resultatet blev negativt. Då köpte jag ett paket ”svetspinnar”, och med hjälp av dem lokaliserade jag två korsande vattenströmmar. Jag markerade platsen och där borrade vi sen nästa dag. På ca 40 meters djup hittade vi mycket vatten som mer än nog räcker till hela byn. Vilken lättnad det var när man såg hur vattnet sprutade upp från borr-riggen.
Vi förberedde för att kunna borra i 8 byar. I projektet samarbetar vi med Evangeliska Frikyrkan (EFK), som finansierar ytterligare 4 brunnar.Alltså omfattar hela projektet 12 st brunnar. När vi lämnade Swaziland för drygt en vecka sedan var Swazi Aids 8 brunnar borrade.
EFK har sedan fortsatt att borra resterande 4 brunnar.

Ekonomin för vattenprojektet
På plats i Swaziland fortskred dagarna i ett högt tempo.
Sista veckan när vi fått första brunnen installerad och klar, insåg jag att kostnaden per brunn översteg vad jag hade beräknat. I stället för 35.000 kr/brunn hamnar vi på ca 55.000 kr. Alltså en total ökad kostnad med ca 160.000 kr.
Med ett i det närmaste tömt bank-konto tvingas vi skjuta på installationen av en eller två brunnar.
Jag hoppas självfallet att vi snart kan ge klartecken även till de sista installationerna.
Den största delen av projektet har finansierats av företag. Känner du något företag som du tror skulle vilja vara med att sponsra till projektet så prata med dem eller meddela mig.
Jag vill här, till givare och sponsorer, förmedla den tacksamhet som vi mött från byinvånarna.

Övriga projekt
Utöver vattenprojektet jobbade vi bl.a. med att installera hängrännor och regnvattentankar.
Genom vårt fadderbarns-projekt stöder vi drygt 20 familjer. Utöver ekonomiskt stöd vill vi, när vi har möjlighet, göra andra insatser för dessa familjer. Det kan t.ex. vara att bygga ett enkelt hus eller en toa. Det kan också gälla att inhägna familjens åkrar så de kan odla.
U
nder detta besök installerade vi fem regnvattentankar och kompletterade ytterligare en. Detta kunde vi göra för de pengar vi fått från julkonserten 2015 i Korskyrkan i Götene.
Vi byggde också två toaletter och byggde färdigt ett påbörjat hus åt en änka och hennes barn.

Efter 450 mils bilkörning på ofta dåliga ”vägar” och efter vi genomfört vad som planerats, kunde vi med tacksamhet lämna Swaziland för att resa hem till Sverige.