Vi har under flera år märkt hur tonårstjejer i Eswatini är utsatta och sårbara.
Man lever i en kultur där mannen värderas högre än kvinnor.
Ofta blir tjejer utsatta för övergrepp och misshandel.
Varje år blir i genomsnitt 1.100 tonårstjejer gravida och får sluta skolan.
De flesta ges ingen möjlighet att komma tillbaka till skolan.
Swazi Aid har startat ett projekt för att försöka ändra tjejernas situation.
Vi vill stärka deras självkänsla, lära ut hur man sätter mål för livet, undervisa om kroppens förändring vid övergång från flicka till kvinna.
Vi lär dem att det är bara de själva som äger sin kropp och ger dem råd hur man säger nej till oönskade kontakter.
Swazi Aid anordnar ett seminarium per månad för tonårstjejer. Det brukar komma 40-70 tjejer.
Vi har sex unga kvinnor som ledare för projektet. Gugu är projekt-ledare.
Ledarna har daglig kontakt med tonårstjejer som vill prata.
Vi vill nu, efter uppmaning från Eswatini, undersöka möjligheten att ta projektet vidare till en högre nivå.
Det skulle innebära en heltidsanställning och hyra (alternativt bygga) ett kontor vid köpcentrat i Buhleni.
Här skulle vi kunna ta emot tjejer som vill komma för samtal.
Ekonomiskt är det en utmaning. Gåvor till projektet märks: *tjej-projektet*.