Nu kan vi med stor tacksamhet blicka tillbaka på 2022.