I Swazi Aid jobbar alla som volontärer. Inga kostnader för administration, löner, resor mm belastar föreningen.
Vi är en skattefri organisation. Detta innebär bl.a. att man kan skänka aktier, fonder, aktieutdelning etc som sedan Swazi Aid kan sälja skattefritt.
När det gäller företags-sponsring så fakturerar vi sponsrings-kostnad enligt överenskommelse.
Vi är en liten bistånds-organisation där vi snabbt kan ta beslut om insats vid akut behov.
Sedan starten 2012 har Swazi Aid betalat ut tio miljoner kronor i bistånd.
Vi är ödmjukt tacksamma till alla privatpersoner, företag, församlingar och föreningar som troget stött oss under alla år.
När vår styrelse tar beslut om ett projekt så har vi som regel inte pengar för projektet, men hittills har gåvogivare gett vad som behövts vid varje situation.
Vi vill vara transparenta. Våra årsredovisningar finns för nedladdning på vår hemsida.